Cylchlythyr Cwsmer - Freedom Leisure

Cylchlythyr Cwsmer - Freedom Leisure


Gobeithiaf fod y cylchlythyr hwn yn eich darganfod chi a'ch teulu yn ddiogel ac yn iach wrth i ni barhau i addasu a byw ein bywydau mewn ffordd wahanol iawn.

Fel cwsmeriaid gwerthfawr Freedom Leisure sy'n defnyddio ein canolfannau hamdden a diwylliannol, fe fyddwch yn ymwybodol am beth mae ein timau yn eu darparu'n lleol i chi ond efallai nad ydych chi yn gwybod llawer amdanon ni.

Felly os dymunwch wybod, dywedaf wrthych fel Rheolwr Gyfarwyddwr Freedom Leisure ychydig o'n stori. Cliciwch yma.

Ymfalchïwn o allu rhannu mwy o straeon gwych am sut mae ein timau'n cefnogi eu cymunedau lleol ac rwy'n hynod falch ohonyn nhw a phopeth maen nhw'n eu gwneud. Darganfyddwch fwy isod:

 <strong>Ein staff yn ein cymunedau</strong>

Er bod ein canolfannau ar gau, rydym yn falch i ddweud bod llawer yn digwydd wrth i aelodau ein tîm a’n cwsmeriaid gefnogi eu cymunedau lleol drwy godi arian, ail-bwrpasu canolfannau hamdden a llawer mwy.


Click here to read <strong>Ein staff yn ein cymunedau</strong>.#<strong>ArosAdrefCadw’nActif </strong>

Os oes modd, mae mynd allan i wneud ymarfer corff unwaith y dydd yn holl bwysig. Er, os na allwch wneud hyn neu os ydych yn edrych am ffyrdd eraill o gymryd rhan mewn gweithgareddau ychwanegol, dyma rhai syniadau i chi.


Click here to read #<strong>ArosAdrefCadw’nActif </strong>.