Cylchlythyr Cwsmer - Freedom Leisure

Cylchlythyr Cwsmer - Freedom Leisure


Gobeithiaf fod y cylchlythyr hwn yn eich darganfod chi a'ch teulu yn ddiogel ac yn iach wrth i ni barhau i addasu a byw ein bywydau mewn ffordd wahanol iawn.

Fel cwsmeriaid gwerthfawr Freedom Leisure sy'n defnyddio ein canolfannau hamdden a diwylliannol, fe fyddwch yn ymwybodol am beth mae ein timau yn eu darparu'n lleol i chi ond efallai nad ydych chi yn gwybod llawer amdanon ni.

Felly os dymunwch wybod, dywedaf wrthych fel Rheolwr Gyfarwyddwr Freedom Leisure ychydig o'n stori. Cliciwch yma.

Ymfalchïwn o allu rhannu mwy o straeon gwych am sut mae ein timau'n cefnogi eu cymunedau lleol ac rwy'n hynod falch ohonyn nhw a phopeth maen nhw'n eu gwneud. Darganfyddwch fwy isod: